Luoteis-Venäjän tullin oikeudellinen osasto tekee aktiivisesti työtä puun eli strategiseksi määritellyn tavaran laittoman viennin torjumiseksi, ja se on nostanut jo neljä syytettä laittomasta puunviennistä tämän vuoden aikana.

Arkangelin tulli nosti syytteet strategisesti tärkeän tavaran salakuljetuksesta ja tullimaksupetoksesta (54 000 USD) 825 kuutiometrin puuerälle.

Pihkovan tulli on nostanut kaksi syytettä laittomasta puunviennistä. Molemmissa tapauksissa tavaran lähettäjä käytti tullausilmoituksessa virheellistä tietoa puun alkuperästä, mikä johti laittomaan vientiin (puuerät 2 400 m³ ja 1 400 m³).

Esimerkiksi Pihkovan tullitoimipaikassa yritys vei puuta Suomeen huhti-joulukuussa 2014. Osa ajanjakson asiakirjoista sisälsi virheellistä tietoa tavaran tuottajasta, ja seurauksena oli laiton vienti 2,9 miljoonan ruplan arvosta. Koska puu on strategisten tuotteiden listalla ja arvoltaan yli miljoonan euron ylittävät tapaukset käsitellään suurimittakaavaisina, täyttyvät Venäjän rikoslain (ч.1 ст.226.1 УК РФ) mukaiset tunnusmerkit rikokselle ”strategisen tavaran laiton vienti suuressa mittakaavassa”.

A. Djakov

Luoteis-Venäjän tullihallinto