Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Luoteis-Venäjän puuntuotanto oli huhtikuussa 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Huhtikuun puuntuotanto kasvoi 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Teollisuuspuun osuus huhtikuun puuntuotannosta oli 91 prosenttia, josta tukkipuuta 50 prosenttia ja kuitupuuta 33 prosenttia.

Tammi-huhtikuun 2019 puuntuotanto oli yhteensä 18 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli kahdeksan prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Puutavaralajien tuotanto Luoteis-Venäjällä:

Rosstatin puuntuotantotilastot kattavat Luoteis-Venäjällä noin 80 prosenttia hakkuista, niistä puuttuu muun muassa pienten yritysten tuotanto.

Tilastolähteet: Rosstat ja sen alueorganisaatiot

Sari Karvinen, Luke