Rossijski les -metsämessujen yhteydessä esitettiin viranomaiskatsaus Luoteis-Venäjän metsätalouden tilanteesta:

Keskeisimpiä kysymyksiä olivat metsäsuunnittelun siirto federaatiotasolle, valmisteltavana oleva kansallinen ympäristöohjelma, metsätalouden työntekijöiden palkankorotukset, metsämaksujen perintä ja alueen metsäviranomaisten toiminnan avoimuus.

Luoteis-Venäjällä on 8 561 voimassaolevaa metsänvuokrasopimusta. Vuokrattuja metsiä on 54 miljoonaa hehtaaria eli 48 prosenttia metsäalasta. Intensiivisen metsätalouden malli on käytössä 44 miljoonan hehtaarin alueella.

Luoteis-Venäjällä toimii 202 metsäpuiden taimitarhaa ja metsänuudistamistöitä on tehty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keinollista metsänuudistamista on tehty 33 800 hehtaarin alueella.

Vuonna 2018 sammutettiin 1 546 metsäpaloa, joiden pinta-ala oli yhteensä 18 700 hehtaaria. Suurin osa paloista (84%) saatiin sammutettua ensimmäisen vuorokauden aikana. Huonoin palotilanne oli Murmanskin alueella, jossa syttyi suuria metsäpaloja helteiden seurauksena.

Luoteis-Venäjällä on suurimmat tulot metsänkäytöstä Venäjän federaatiopiireistä. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana metsänkäyttömaksuja saatiin 8,7 miljardia ruplaa (116 milj. €*), 43 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pk-yritysten kanssa on tehty 1 255 leimikon pystymyyntisopimusta 2,5 miljoonasta kuutiometristä puuta. Keskimääräinen puun hinta oli 350 ruplaa kuutiometriltä (4,7 €*). Metsänkäyttömaksujen rästejä federaatiobudjettiin on saatu pienennettyä, mutta metsänvuokraajat ovat edelleen velkaa aluebudjetteihin. Aluetason viranomaisilta edellytetään tiukempia toimia, muun muassa yhdessä oikeuslaitoksen kanssa.

Alueviranomaisille on annettu myös tehtäväksi nostaa metsänhoitopiirien työntekijöiden palkkatasoa ja lisätä metsätalouden päätöksenteon avoimuutta.

Metsäsuunnittelun osalta todettiin, että ajantasaista, alle 10 vuotta vanhaa metsävaratietoa on saatavilla viidelle miljoonalle hehtaarille eli 18 prosentille Luoteis-Venäjän metsistä. Vastuuta metsäsuunnittelusta ollaan parhaillaan siirtämässä federaatiotasolle, minkä odotetaan parantavan tilannetta.

Lähde: Venäjän metsätalousviraston Luoteis-Venäjän osasto

* 1 €=75 RUB