Tuoreessa tutkimusartikkelissa arvioidaan Luoteis-Venäjän metsäteollisuusyritysten asennetta ja motivaatiota metsäsertifiointiin liittyen. Tutkimus perustuu 35 yrityksen haastatteluihin.

Yritykset määrittelivät tärkeimmäksi sertifioinnin syyksi markkinoiden vaatimukset. Tärkeimmiksi hyödyiksi mainittiin puun laillisen alkuperän varmentaminen, yrityksen imago ja puutuotteiden kilpailukyky. Suurimpia metsäsertifiointiin liittyviä puutteita olivat pakollisten vaatimusten puuttuminen niin viranomaisten kuin asiakkaiden taholta. Sertifioimattomien yritysten edustajien mielestä ongelmia ovat lisäksi sertifioinnin kallis hinta ja yritysjohdon huonot valmiudet, mikä liittyy pääasiassa sisäisten laatujärjestelmien puuttumiseen.

Tulokset osoittavat, että metsäsertifiointiin suhtaudutaan yleensä positiivisesti. Vastaajilla, erityisesti sertifioimattomien yritysten edustajilla oli rajoitettu tietämys metsäsertifionnin periaatteista.

Artikkeli:

Maxim Trishkin, Eugene Lopatin & Timo Karjalainen (2014): Assessment of motivation and attitudes of forest industry companies toward forest certification in northwestern Russia, Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827581.2014.896938