Luoteis-Venäjän federaatiopiirin metsäasioiden tilannetta käsiteltiin Rossijskij les -metsämessujen yhteydessä Vologdassa joulukuussa.

Luoteis-Venäjän alueella on 113 miljoonaa hehtaaria metsämaata, josta noin puolet on talouskäytössä. Puunkorjuu on käyttömuotona 40 prosentilla metsistä. Metsäsektori on tärkeä alueen taloudelle, mutta myös merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja infran rakentaja. Luoteis-Venäjän alueelta kerätään 26 prosenttia koko Venäjän metsänkäyttömaksuista.

Luoteis-Venäjällä toimii 222 taimitarhaa, joissa kasvatettiin 96 miljoonaa tainta vuonna 2015. Metsänuudistamistöitä tehtiin 184 000 hehtaarin alueella, joista vuokrametsiä 164 000 hehtaaria.

Metsäviranomaisten toiminnan painopiste vuonna 2015 oli lainsäädännön uudistamisessa ja intensiivisen metsätalouden mallin aloittamisessa. Alueiden erityispiirteitä huomioivat normistot ovat parhaillaan työn alla.

Vuonna 2015 metsäpaloja oli vähän, 811 kappaletta 2 025 hehtaarin alueella. Keväällä 2016 tarkastetaan alueiden valmiutta metsäpalojen sammutukseen. Samalla tiedotetaan väestöä kuivan ruohon kulotuskiellosta.

Lähde: Lesnyje vesti Leningradskoj oblasti