Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoittamana kartoitettiin Luoteis-Venäjän kehitysmahdollisuuksia laajassa suomalais-venäläisessä tutkimusprojektissa, joka käsittelee energiaklusteria, metallienjalostusta, metsäklusteria sekä informaatio- ja viestintäklusterin liiketoimintaa.

Metsäklusterin osalta tutkimusprojektin lehdistötiedotteessa todetaan seuraavaa:

”Metsäklusteri on kasvamassa alueen toiseksi suurimmaksi klusteriksi ohi metallienjalostuksen. Luoteis-Venäjän metsävarat ovat noin nelinkertaiset Suomeen nähden mutta hakkuut vain 60 prosenttia Suomen hakkuista, ja siitäkin vuosittain merkittävä osa tuodaan Suomeen. Tällä hetkellä teollisuus valmistaa alhaisen jalostusasteen tuotteita. Ulkomaiseen omistukseen siirtyneet Svetogorskin eli Enson tehtaat (International Paper) ja Syktyvkarin sellu- ja paperitehdas (Neusidler) ovat aloittaneet uuden kehityksen. Ne tuottavat kaksistaan valtaosan Venäjällä käytetystä kopiopaperista ja ovat suuntautuneet voimakkaasti vientiin. Metsäteollisuuden kehittäminen vaatii pitkäaikaisia investointeja metsänhoitoon, puuhuoltoon, infrastruktuuriin, teknologiaan ja ympäristöystävällisyyteen. Ongelmana ovat yhden tehtaan paikkakunnilla niiden suuri riippuvuus tehtaasta, mikä vaikeuttaa tuotannon rationalisointeja. Toinen merkittävä ongelma on riittävän pitkäaikaisten hakkuuoikeuksien saanti, jota yritetään poistaa käsiteltävänä olevalla uudella metsälailla. Metsäteollisuutta kehittämällä voidaan tasaisesti kasvattaa elintasoa koko Luoteis-Venäjällä.”

Lähde: Suomi hyötyy Venäjä-ilmiöstä. Lehdistötiedote 30.3.2004

Julkaisu: Ladattava pdf-tiedosto tai tilaus