Roslesinforgin julkaisema tilasto kattaa Luoteis-Venäjän alueella vuonna 2004 toteutuneet hakkuut Luonnonvaraministeriön hallinnoimissa metsissä. Kategoriaan ”Muut hakkuut” luetaan myös kunnostushakkuut (rubki rekonstruktsii).

Lähde: www.roslesinforg.ru