Arkangelin, Vologdan, Murmanskin, Petroskoin, Pietarin ja Moskovan WWF:n asiantuntijat ovat tutkailleet Luoteis-Venäjän arvokkaiden luontoalueiden atlasta ja tulleet siihen johtopäätökseen, että kartastosta on paljon hyötyä varsinkin alueellisella tasolla, esimerkiksi Arkangelin alueella, tiedottaa WWF. Kartaston tavoitteena on esittää koskemattomien metsien sijainti sekä antaa luotettavaa tietoa siitä, kuinka metsät muuttuvat ihmisen toiminnan vaikutuksesta.

Muutamia vuosia sitten julkaistiin kartta, johon oli merkitty Luoteis-Venäjän suuret, yli 50 000 hehtaarin lähes koskemattomat metsäalueet. Tuo kartta on tärkeä Arkangelin alueen pohjoisosissa sijaitsevien taigametsien suojelun kannalta. Alueen keski- ja eteläosissa laajojen avohakkuiden takia vanhoja metsiä ei ole säilynyt. Siksi Arkangelin alueen etelä- ja keskiosissa korostuu vielä säilyneiden pienialaisten luonnontilaisten metsien merkitys yksitoikkoisten sekundaarimetsien ja hakkuualojen keskellä. Jäljellä olevat vanhat metsät ovat yleensä monien harvinaisten eläin-, kasvi- ja sienilajien esiintymäpaikkoja.

WWF:n Arkangelin osaston asiantuntijat ovat nyt tekemässä tarkkoja karttoja noista metsäalueista satelliittikuvien, metsätaloussuunnitelmatietojen ja kenttätietojen pohjalta. WWF:n metsäkartoituksen johtaja Denis Dobrynin sanoo, että kartaston tulisi päätyä jokaisen ympäristötietoisen luonnossa työssään ja vapaa-aikanaan liikkuvan ihmisen pöydälle. Kartastosta on apua myös FSC-sertifioitujen metsien erittelyssä ja suojelussa.

Kartastoa valmistellaan suomalais-venäläisen Luoteis-Venäjän suojelualueiden GAP-analyysi -hankkeen puitteissa ja se julkaistaan luultavasti 2011.

Lähde: Venäjän WWF