Suomalais-venäläisessä GAP-hankkeessa arvioitiin Luoteis-Venäjän suojelualueverkoston kattavuutta, tiedottaa Suomen ympäristökeskus. Luoteis-Venäjän vielä luonnontilaisina säilyneitä laajoja ja yhtenäisiä luontoalueita uhkaa monin paikoin voimaperäinen talouskäyttö, kuten hakkuut, kaivostoiminta, soran ottaminen ja mökkirakentaminen. Suomalais-venäläisenä yhteistyönä tehtiin käytännöllisiä työkaluja maan ja luonnonvarojen käytön suunnitteluun päätöksenteon pohjaksi.
Luoteis-Venäjän arvokkaita luontotyyppejä on nyt analysoitu ensimmäisen kerran käyttäen hyväksi nykyaikaista satelliittikuvatulkintaa, kaukokartoitus- ja paikkatietoanalyysiä. Tulokset kertovat, mitä alueita suositellaan priorisoitavaksi suojelualueverkoston kehittämisessä.
Kuudelle Luoteis-Venäjän hallinnolliselle alueelle – Arkangelin, Vologdan, Murmanskin ja Leningradin alueilla sekä Karjalan tasavallassa ja Pietarin kaupungissa – tehtiin analyysi, jossa arvioitiin luonnonsuojelualueverkoston ekologista kattavuutta ja puutteita. Luonnonsuojelullisesti arvokkaimmista alueista on julkaistu kartta.