Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeri Ju. Trutnev antoi 10.08 määräyksen ministeriön keskusyksikön rakenteesta ja varaministerien työnjaosta.

Uutena on tullut mukaan tiede-, omaisuus- ja informaatio-osasto. Ympäristöpolitiikan osaston rakenne on muuttunut.

Luonnonsuojelualueiden operatiivinen keskushallinto kuuluu toistaiseksi luonnonvarojen käytön tarkastuslaitokselle.

Lue muistio