Venäjän luonnonvarainministeri J. Trutnev on tehnyt sisäasiainministeri R. Nurgalieville ehdotuksen laatia yhteisvoimin metsänkäyttörikkeiden vastainen ohjelma, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Metsäviraston johtajan mukaan pelkästään laittomista hakkuista koituu vuosittain 5 – 6 miljardin ruplan vahingot. Viimeisten 15 vuoden aikana laittomien hakkuiden määrä on lähes nelinkertaistunut.

Venäjän havupuuvyöhykkeeltä laitonta puukauppaa käydään jopa maailmanlaajuisessa mittakaavassa varsin suurilla määrillä. Eräiden arvioiden mukaan 20 % EU:n alueelle tuotavasta puusta on laittomasti kaadettua.

Metsävirasto valmisteli jo vuonna 2004 laittomia hakkuita vastaan suunnattavia toimenpiteitä, joihin kuuluvat mm. hakkuiden ilmakuvaukset sekä puutavaran liikkumisen seuranta sähköisen metsäpörssin avulla. Laittomien hakkuiden ohella tärkeiksi kohteiksi on katsottu puutuotteiden pimeä kauppa sekä laiton puunjalostustoiminta.

Laittomuuksien torjunnan tehostamiseksi luonnonvarainministeriö pitää välttämättömänä ministeriön ja metsäviraston yhteisen komission perustamista. Komissiossa voitaisiin laatia strategia ja yhteinen taktiikka, valmistella metsätaloudessa ilmenneiden rikkomusten vaatimia lakimuutoksia ja määräyksiä.

Ensimmäisenä yhteisenä toimenaan ministeriö ja metsävirasto tekevät tarkastuksia kolmella valitsemallaan alueella, mutta tarkemmin alueista ei vielä kerrota. Tarkastuksen kohteeksi joutuvat ennen kaikkea puunjalostustehtaat, raaka-ainetoimittajat sekä näiden lainkuuliaisuus.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu