Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriön suhtautuminen laittomiin hakkuisiin on muuttunut. Aikaisemmin viitattiin yleensä ministeriön tilastoihin, joiden mukaan laittomia hakkuita on viime vuosina ollut noin 1 milj. m³ vuodessa. Nyt ministeriö käsittelee ongelmaa avoimesti eri tahojen kanssa. Tulisi määritellä, mitä tarkoitetaan laittomilla hakkuilla Venäjällä. Ilman yhteisesti sovittua määrittelyä on vaikeaa selvittää ongelman laajuus ja torjuntakeinot.

Lue muistio