Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriö on toimittanut 11.08. federaation hallitukselle esityksensä metsälain uudistamiseksi ja laiksi metsämaksuista. Hallitus käsittelee asiaa 04.09. Metsälakiesitys on pääpiirteiltään aikaisempien esitysten kaltainen. Uutena asiana esitetään, että metsävarannon osia voitaisiin vuokrata mm. rakentamiseen ja matkailutarkoituksiin. Nämä alueet voisi vuokraaja myöhemmin lunastaa. Näin syntyisi yksityinen metsävarannon omistus.

Jos metsälaki ja metsämaksulaki säädetään nyt esitetyssä muodossa, jää monien asioiden ohjaus määriteltäväksi muissa laeissa ja alemmissa normeissa. Venäjän metsälainsäädännön monimutkaisuus tulee säilymään. Kansallisen metsäpolitiikan puute vaikeuttaa tavoitteiden kokonaisuuden hahmottamista.

Metsalakiesitys 210803