Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän luonnonvaraministeriön alaisuudessa on lukuisia erityistehtäviä toteuttavia keskuksia ja instituutteja, jotka tukevat ministeriön toimintaa tuottamalla asiantuntijapalveluja. Metsätalouden kansainvälinen keskus perustettiin elokuussa 2002. Sen tehtävänä metsätalouden kansainvälisten asioiden valmistelu ja maan edustaminen alan kansainvälisissä prosesseissa. Yleisvenäläinen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos koordinoi muiden luonnonvaraministeriön alaisten tutkimuslaitosten toimintaa.

Ministeriön yleisten kehittämistehtävien delegointia sen alaisuudessa olevilla laitoksille voidaan pitää nykyaikaisena ratkaisuna, jolla päästään joustavampaan toimintaan verrattuna siihen, että nämä toiminnot olisivat suoraan ministeriössä.

LVministerion alaiset keskukset 070203