Venäjän metsätalousviraston johtaja on käynyt Stora Enson kanssa neuvotteluja, joiden kuluessa on pohdittu mahdollisuutta rakentaa uusi sellutehdas Nizhni Novgorodin alueelle, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Tehtaan hinnaksi on ilmoitettu 1,5 mrd. euroa ja kapasiteetiksi 1 milj. tonnia sellua vuodessa.

Luonnonvaraministeri Trutnev kertoi ministeriönsä pitävän puunjalostuslaitosten perustamista Venäjälle ensisijaisen tärkeänä. Investointihankkeille aiotaankin lähiaikoina luoda oma kilpailumenettelynsä. Ministeriö on kuitenkin valmis tukemaan Stora Enson hanketta yhtiön investointimekanismista riippumatta.

Metsätalousvirastokin on antanut siunauksensa skandinaavisen yhtiön valinnalle. Alue tulee olemaan pilotti, jossa sovelletaan skandinaavisen metsätalouden periaatteita. Hankkeen valmisteluvaiheessa pohjoismaiset sijoittajat ovat törmänneet tehtaan raaka-aineen saannin ongelmaan. Uusi tehdas tarvitsisi koivukuitupuuta 2,5 milj. ja mäntykuitupuuta 1,5 milj. kuutiometriä vuodessa. Nykyisellään alueelta on saatavissa hakkuumahdollisuuksia 2,3 milj. kuutiometriä. Lisäksi 500 000 kuutiometriä voidaan hankkia Nizhni Novgorodin alueen puunkorjaajilta. Puuttuva määrä voitaneen saada naapurialueilta.

Metsätalousviraston johtaja ehdotti, että Stora Enso tekisi ilmoituksen uuden sellutehtaan rakentamisesta investoinnin prioriteettihankkeena, jolloin se voi saada etuisuuksia, esimerkiksi metsästä perittävää vuokraa voidaan alentaa ja yhtiö voi saada käyttöönsä raaka-ainetta myös toiminta-alueensa viereisiltä alueilta.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu