Venäjän luonnonvaraministeri Juri Trutnev on pitänyt puheenvuoron Federaationeuvostossa metsälain käyttöönoton sujumisesta. Hänen mukaansa Luonnonvaraministeriö on valmistellut 23 normia, jotka odottavat viimeistä silausta ja näin ollen federatiivisella tasolla metsälain käyttöönotossa on pysytty asetetussa aikataulussa. Metsähallinnon keskeytymätön toiminta on turvattu siirrettäessä valtuuksia subjekteille, joille on myös suunnattu kaikki tehtävien hoitoon tarvittavat varat.

Tärkeitä asioita on vielä kuitenkin ratkaisematta. Alueiden on 1.1.2008 mennessä määriteltävä metsänhoitoalueiden ja puistometsien rajat, muodostettava alueelliset metsähallintoyksiköt (metsänhoitoalueet), laadittava ja vahvistettava subjektien metsäsuunnitelmat ja metsätalouden ohjesäännöt, lohkottava metsäpalstat ja kirjattava ne metsärekisteriin. Trutnevin mielestä Venäjän koko metsävarannon rekisteröinti on laajuutensa vuoksi äärimmäisen hankala tehtävä, jota subjektit eivät ehdi tehdä loppuun tämän vuoden aikana. Lisäksi Venäjällä on tehty noin 11 000 sopimusta yritysten kanssa, metsää on annettu vuokralle ja käytettäväksi yli 100 miljoonaa hehtaaria. Kaikkiin ao. sopimukset on päivitettävä tammikuun 2008 alkuun mennessä. Tämän edellytyksenä on yllämainittujen tehtävien toteuttaminen ja dokumenttien laatiminen. Trutnev toteaa, ettei Venäjältä löydy tahoa, joka pystyisi hoitamaan kaiken tämän määräajan puitteissa.

Trutnev ehdottaakin, että metsäsuunnitelmien ja metsätalouden ohjesääntöjen vahvistamisaikaa jatkettaisiin 1.1.2009 saakka ja että metsien rekisteröinti tehtäisiin metsätalouden suunnitteluaineistojen perusteella. Lisäksi hän ehdottaa nykyisten metsänvuokrasopimusten uusimiselle lisäaikaa 1.1.2009 saakka. Kaikki tämä vaatisi lisärahoitusta 8,9 mrd. ruplaa.

Federaationeuvosto kannatti Trutnevin ehdotusta. Neuvoston puheenjohtaja ilmoitti lähettävänsä Venäjän hallitukselle kirjeen tarpeesta muuttaa metsälain voimaantulolakia aiemmin solmittujen metsänvuokrasopimusten jatkamisen, metsäpalstojen lohkomisen ja metsärekisteröinnin suhteen sekä metsätalouden suunnitteluaineistojen voimassaoloajan osalta.

Lähde: Luonnonvaraministeriö