Venäjän luonnonvaraministeriön internetsivuilta on ladattavissa viimeisin venäjänkielinen esitys metsälaista. Esitys sisältää seuraavat osat:

Yleinen osa

Luku I Yleistä

Luku II Metsävarannon ja metsävarantoon kuulumattomien metsien omistusoikeudet sekä metsäpalstojen muut käyttöoikeudet

Luku III Metsävarannon käytön, suojelun ja metsänuudistamisen valtionhallinto

Luku IV Metsävarantoon kuuluvien ja kuulumattomien metsien käyttö, suojelu ja uudistaminen koskien myös sellaisia metsävarannon maita, joilla ei kasva metsäkasvillisuutta

Luku V Metsävarannon käyttömaksut ja metsätalouskulujen rahoitus

Luku VI Mesänkäyttö-, suojelu- ja uudistamisriitojen ratkaisu sekä vastuu Venäjän metsälainsäädännön rikkomuksista

Luku VII Metsävarannon, metsävarantoon kuulumattomien metsien sekä puu- ja pensaskasvillisuuden käytön erityispiirteet

Yhteenveto

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu