Näin ilmoitti Venäjän luonnonvaraministeri J.P. Trutnev Irkutskissa pidetyssä Baikalin talousfoorumissa, kerrotaan Luonnonvaraministeriön tiedotteessa. Hän totesi Venäjän metsätieverkoston olevan heikossa kunnossa. Olemattoman tieinfrastruktuurin vuoksi Venäjällä teolliseen hakkuuseen käyvästä määrästä hyödynnetään vain 30 %, loput puut mätänevät pystyyn. Nyt luonnonvaraministeriö on yhdessä liikenneministeriön ja eri subjekteissa toimivien tahojen kanssa laatimassa metsäteiden rakennussuunnitelmaa harvaan asutuille alueille.

Ministerin mukaan metsäsektorin ongelmat liittyvät laittomiin hakkuisiin ja puun varastamiseen. Tätä asiaa aiotaan selvittää yhdessä tullikomitean, sisäasiainministeriön ja rajavartiolaitoksen kanssa. Ministeriön muista suunnitelmista ministeri totesi Venäjän aikovan laskea jalostamattoman puun vientimääriä, laatia uusien tehtaiden rakentamista sekä sijoittajia koskevia ehtoja. Ministeriö ryhtyy ratkomaan myös puunjalostusteollisuuden kehittämiseen liittyviä ongelmia.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu