Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeri V. Artjuhov kertoi 29.12.03 ministeriönsä vuoden 2003 toiminnasta ja vuoden 2004 tavoitteista. Lainsäädännön uudistusta on valmisteltu laajasti. Hallituksen ja duuman käsittelyyn tulevat vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon aikana: metsälaki, vesilaki, laki kaivannaisista, laki eläimistöstä, laki luonnonsuojelualueista ja laki ympäristöhaittojen korvaamisesta.

Suunnitellaan luopumista kokonaan vanhasta tilaus- ja ilmoitustyyppisestä käyttöoikeuksien saamisesta luonnonvaroihin. Otetaan käyttöön ohjelma- ja kilpailuperiaate. Vuonna 2004 perustetaan uusia kansallis- ja luonnonpuistoja mm. Kalevalan kansallispuisto Karjalaan ja Ingermanlandin luonnonpuisto Leningradin alueelle.

Lue muistio