Venäjän luonnonvaraministeri Jurij Trutnev totesi Pietarissa pidetyn Kansainvälisen metsäfoorumin yhteydessä pitämässään puheessa, että metsäasioita koskevien valtuuksien luovuttaminen alueille on monilta osin huonontanut metsätalouden tilaa Venäjällä.

Samalla hänen mielestään alueet voivat kuitenkin hyödyntää metsiä kokonaisvaltaisesti saaden niistä maksimiedun seutunsa kehittämiseen.

Asioiden huonosta tilasta Trutnev antoi seuraavia esimerkkejä. Lain asettamasta huutokauppamenettelystä huolimatta esimerkiksi Leningradin alueella ja Komin tasavallassa annetaan metsiä vuokralle minimimaksuin, minkä vuoksi syntyy budjettivajetta. 14 alueella, mm. Karjalassa, Arkangelin, Kaliningradin ja Kalugan alueilla metsäpalstoja ei ole annettu vuokralle lainkaan. 2007 puun pystykaupat ovat vähentyneet 21 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu ministerin mukaan siitä, että mm. Tverin, Ivanovon, Nizhni Novgorodin alueet, Mari ja Udmurtia ovat hoitaneet metsäkäytön uudelleenorganisoinnin huolimattomasti. Laittomia hakkuita on todettu vähemmän kuin aikaisemmin. Amurin alueella laittomien hakkuiden toteamisessa muutos on jopa 100 %, Kurganin alueella 93 %, Kalugan ja Pihkovan alueilla 90 %. Kokonaisuudessaan tilanne on huonontunut yli 30 alueella. Valtuuksien siirryttyä subjekteille metsäpalojen sammuttaminen palon toteamispäivänä on laskenut 62,7 prosentista (2006) 47,3 prosenttiin (2007). Suurten metsäpalojen määrä on lisääntynyt 15 %. 50 subjektissa ei ole aloitettu alueellisten metsäsuunnitelmien ja metsätalouden ohjesääntöjen valmistelua.

Tilanteen korjaamiseksi on jo perustettu valvontajärjestelmä subjektien saamien valtuuksien toimeenpanon kartoittamiseksi. Trutnevin mukaan käytettävissä on useita keinoja, joilla vaikuttaa niiden subjektien asioiden hoitoon, jotka ovat suhtautuneet leväperäisesti velvollisuuksiensa toimeenpanoon. Äärimmäisenä keinona on myönnettyjen valtuuksien peruminen.

Lähde: Venäjän metsävirasto