Venäjän luonnonvaraministeri J.P. Trutnev pitää metsäsektorin tilannetta hyvänä, kirjoittaa Bumprom.ru -portaali ministerin haastatteluun viitaten. Korjuumäärät kasvoivat 6 milj. kuutiolla, samoin tuotanto- ja puunjalostusluvut kasvoivat vanerin, lastu- ja kuitulevyjen sekä selluloosan osalta. Kaikkiaan metsätulojen kasvu vuodelta 2004 oli
2 mrd. ruplaa.

Trutnevin mukaan metsäsektorin osuus Venäjän bruttokansantuotteesta on hiukan yli 2,3 %, mitä hän pitää turhan pienenä. Sitä olisi nostettava, mikä olisi tehtävissä ennen kaikkea lisäämällä metsänkäytön kannattavuutta, kehittämällä infrastruktuuria ja rakentamalla uusia puunjalostuslaitoksia.

Vuonna 2005 on suunnitteilla perustaa metsäpörssi, mikä nostaa metsämarkkinoiden avoimuutta ja kilpailua. Useita monipuolisen metsänkäytön pilottihankkeita on meneillään eri puolilla Venäjää.

Metsävarojen kiinnostavuuden lisäämiseksi liikenneministeriön ja Venäjän subjektien yhdessä laatima metsäautoteiden rakennussuunnitelma on jo vahvistettu.

Laittomien hakkuiden vastaisia toimia jatketaan. Tämä vaatii useita lakimuutoksia, yhteistyötä syyttäjäviraston, sisäasiainministeriön ja tullilaitoksen kesken. Yhdeksi vaiheeksi on nimetty satelliittikuvausten käyttö metsäalueiden valvonnassa 50 milj. hehtaarin alueella.

Puunjalostustoiminnan tehostamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä. On mm. opittava hyödyntämään omia metsävaroja myös toiminnassa ulkomaisten metsäyhtiöiden kanssa, esimerkiksi Suomelle ja Kiinalle Venäjän metsät ovat tärkeät, ja voimme hartaasti pyytää näitä perustamaan puunjalostuslaitoksia syvemmälle Venäjälle eikä ainoastaan 100 m päähän rajasta, sanoi Trutnev.

Lähde: Bumprom.ru