Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjällä on menossa luonnonvara- ja ympäristölainsäädännön kokonaisuudistus. Sekä tärkeimpien luonnonvarojen käyttöä että ympäristönsuojelua ohjaavat lait uusitaan. Käsittelyssä ovat seuraavat lakiesitykset: laki kaivannaisista, metsälaki, vesilaki ja laki ympäristöhaittojen korvaamisesta. Uusi ympäristönsuojelulaki on jo voimassa.

Luonnonvara- ja ymparistolainsaadannon uudistus 191102