Keskeisimmät venäläiset luonnonsuojelujärjestöt, Venäjän Greenpeace, Sosiaalis-ekologinen liitto, WWF-Venäjä, Luonnonsuojelukeskus ja Ympäristöpolitiikan keskus ovat lähettäneet valtion duuman jäsenille vetoomuksen hylätä Venäjän metsälain uudet korjaukset, kertoo uutistoimisto Regnum. Ekologien mielestä ehdotetut muutokset mahdollistavat yksityisen eliittiasumisen arvokkailla luontokohteilla ja valmistelevat maaperää luonnonsuojelualueiden ottamiselle rakennuskäyttöön.

Ensi vaiheessa vaarassa ovat suurten kaupunkien ympäristössä olevat, suojavyöhykkeenä toimivat puistometsät. Muutokset voivat vaikuttaa myös heikentävästi metsiin, joilla on vesiensuojelullista merkitystä. Venäjän Greenpeacen edustaja Gusljana Kartjushova toteaa artikkelissa, että metsälain korjauksilla epäilemättä pyritään laillistamaan puolirikollinen metsävarojen valloitus, joka on ollut käynnissä viimeisen vuosikymmenen aikana.

Ekologit kumoavat uuden lain kirjoittajien väitteet siitä, että nykyinen metsälaki ei salli metsäalueita käytettävän puhelin-, sähkö-, ym. linjojen rakentamiseen. Sekä metsä- että maalaki mahdollistavat I ryhmän metsien käyttämisen sosiaalisesti merkittäviin kohteisiin, kuten linjoihin, teihin, jne. I ryhmään kuuluvat metsät, jotka toimivat mm. vesistöjen ja teiden suojavyöhykkeinä ja jotka ovat talouskäytön ulkopuolella.

Lähde: IA Regnum