Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeri Ju. Trutnev on todennut, että ympäristönsuojelulainsäädäntö ja varsinkaan luonnonsuojelualuelaki ei vastaa tämän ajan realiteetteja.

Luonnonvaraministeriössä on laadittu esitys luonnonsuojelualuelain muuttamiseksi.

Trutnev arvioi, että luonnon- ja kansallispuistojen integrointi Venäjän alueiden sosiaalis-taloudelliseen ympäristöön antaa mahdollisuuden tulojen lisäämiseen.

Ympäristöjärjestöt ovat huolissaan parhaillaan valmisteltavana olevasta verolain uudistuksesta. Sen mukaan ei-kaupallisten organisaatioiden tulee saada viranomaisten hyväksyntä ja rekisteröinti säilyttääkseen verovapauden

Lue muistio