Venäjällä paikallisten luonnonsuojelualueiden (luonnonpuistojen, kylpyläalueiden, jne.) hallintoasiat ovat epäselvät, sillä alueet eivät ole paikallishallinnon eikä federatiivisen hallinnon alaisiakaan, kertoi luonnonkäytön tarkastusviraston varajohtaja Oleg Mitvol kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden tilaa pohtineessa seminaarissa.

Elokuussa 2004 luonnonsuojelualueiden valvonta annettiin Venäjän luonnonvaraministeriön alaisen luonnonkäytön tarkastusviraston tehtäväksi. Saman vuoden joulukuussa asiaa koskeva lainkohta mitätöitiin. Lisäksi asia jäi sopimatta niiden ministeriöiden ja laitosten kanssa, joille oli annettu tehtäväksi seurata ko. alueiden tilaa.

Mitvolin mukaan esimerkiksi Moskovassa on 151 luonnonsuojelualuetta ja Moskovan alueella 293. Nyt tämän ratkaisemattoman hallintoasian takia on uhka, että näille merkittäville virkistys- ja tutkimusalueille aiheutuu peruuttamatonta vahinkoa. Joillakin alueilla hallinnollista tyhjiötä voidaan käyttää hyödyksi ja sallia hakkuut suojelluissa kohteissa.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu