Kajaanissa järjestetyssä suomalais-venäläisessä Arkangelin käytävä –seminaarissa esitettiin ajatus siirtää Lietmajärvi-Kostamus –ratayhteys yksityiselle yritykselle, kirjoittaa Kainuun Sanomat. Yhteyden piti valmistua viimeistään vuonna 1995. Rata on nyt valmistunut dieselveturikalustolle, mutta sähköistystä ei ole tehty valmiiksi eikä kaupallista liikennöintiä ole aloitettu.

Ajatuksen esitti puheenvuorossaan Venäjän federaation Helsingin kaupallisen edustuston johtaja Valeri Shljamin, jonka mielestä asiasta on laadittu riittävästi selvityksiä, pidetty seminaareja ja kuljettu myös Brysselissä. Suomalais-venäläinen yhteisyritys voisi aluksi hankkia lainoituksen ratatyön loppuunsaattamiseen Euroopan rahoituslaitoksista. Myöhemmin se voisi ehkä ottaa huolehtiakseen myös rataliikenteen.

Lokakuun Rautateiden pääjohtaja Viktor Stepov piti yritystoimintaa yhtenä mahdollisuutena. Suomen liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen korosti viiden edeltäjänsä tavoin uuden radan mahdollisimman nopeaa avaamista. Radan mukanaan tuomat kuljetusmahdollisuudet ovat suuret myös Pohjois-Suomen ja Ruotsin satamien kannalta. Myös VR-konsernin pääjohtajan Henri Kuitusen mielestä yksityistämismahdollisuus kannattaa selvittää avoimesti ja jos sillä saadaan parannus tilanteeseen, vaihtoehto on otettava vakavasti.

Arkangelista Komiin parhaillaan rakennettavan yhdysradan odotetaan entisestään lisäävän myös Lietmajärvi-Kotskoma -yhteyden käyttöä, koska samalla Perämereltä ja Skandinaviasta avautuu uusi reitti Siperiaan ja Tyynenmeren rannikolle saakka, todetaan artikkelissa.

Lähde: Kainuun Sanomat