Asiantuntijaorganisaatio Lesprom Network arvioi Venäjän hallituksen kriisinvastaisten toimien tehoamista metsäsektorilla:

Venäjä ei ole aikaisemminkaan pystynyt jalostamaan kaikkea korjaamastaan puusta, raakapuun tarjonta markkinoilla on usein ollut kysyntää suurempi ja nyt maailmanlaajuisen talouskriisin aikana tilanne on pahentunut entisestään. Puunjalostus ja puutuotteiden valmistus on vähentynyt 27 prosenttia vuoden 2008 lukuun verrattuna. Sellun ja paperin tuotannossa sekä kustannus- ja painotoiminnan alalla määrät ovat vähentyneet 16 prosenttia.

Myös Venäjän hallituksen päätös vientitullin korotuksen lykkäämisestä vaikutti siihen, että metsäalan luvut jäivät tämän vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta miinusmerkkisiksi. Lesprom Networkin analysointipalvelun katsauksesta käy ilmi, että ulkomarkkinoilla venäläisen raaka-aineen kysyntä oli varsin vähäistä ja länsimaiset kuluttajat ehtivät kääntyä muiden toimittajien puoleen.

Hankkeet metsäalan olemassa olevan tuotantokapasiteetin uudistamiseksi ja uusien laitosten perustamiseksi on talouskriisin vallitessa pysäytetty kokonaan tai niitä on lykätty energian hinnan ja lainakorkojen nousun takia. Koska tärkeimmillä aloilla eli huonekalu- ja rakennusteollisuudessa ei ole ollut kysyntää puunjalostustuotteille, sahatavaran ja levytuotteiden tuotantomäärät ovat laskeneet, jotkut yritykset toimivat tappiollisesti.

Venäjän hallituksen talouskriisin vastaiset toimet tilanteen vakauttamiseksi metsäalalla kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana eivät ole olleet odotusten mukaisia. Metsäteollisuusyhtiöt ovat tammi-kesäkuussa kärsineet tappioita, irtisanomiset ovat vaikeuttaneet sosiaalista tilannetta monilla seuduilla.

Suuria venäläisiä ja ulkomaalaisia metsäteollisuusyrityksiä ja investointiyhtiöitä palveleva Lesprom Networkin analysointipalvelu on erikoistunut metsäteollisuuden markkinatutkimuksiin. Se kerää tilastotietoa metsäteollisuusyritysten ja sellu- ja paperitehtaiden toiminnasta.

Lähde: Lesprom.ru