Venäjällä on hyväksytty laki, jonka mukaan alueet voivat käyttää valtiollisia erityislaitoksia metsänhoitotöiden toteuttamiseen ilman kilpailutusta. Myös metsänterveyshakkuita voidaan tehdä leimikon pystymyyntisopimuksen perusteella. Käytännössä muutos palauttaa vuoden 2006 metsälaissa poistetut leshozit.
Venäjän metsätalousviraston varajohtaja Nikolai Krotov valaisee muutoksia Rossijskije lesnyje vesti -lehden haastattelussa:
Jatkossa alueviranomaiset voivat valita metsänhoitotöiden toteuttamismallin (kilpailutuksen, suoran hankinnan tai yhdistelmän) vuokraamattomille metsäalueille. Nykyään noin puolella Venäjän alueista metsänhoitotyöt annetaan budjettiorganisaatioille kilpailutuksen kautta. Useissa tapauksissa todellista kilpailua ei ole, koska tarjoajia on vain tämä yksi valtionlaitos. Kilpailutusvaatimuksen poistamisen taustalla on myös metsänhoitotöiden toteutuksen laatu. Lähes kaikissa tapauksissa, joissa kaupallinen yritys on osallistunut kilpailutukseen, mielenkiinnon kohteena on ollut vain leimikon ostomahdollisuus eikä metsänuudistamisen laatuvaatimuksiin ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Kilpailusääntöjen vuoksi nämä toimijat olivat kuitenkin valinnassa mukana samalla viivalla.
Valtion suoran hankinnan (viranomaistehtävä) kautta metsänhoitotöitä voidaan tehdä luontevasti kalenterivuodesta riippumatta. Myös laatua voidaan seurata paremmin ja korjaavia toimia toteuttaa helpommin. Lyhyesti sanottuna alueet voivat itse valita, miten järjestää metsänuudistamistyöt parhaiten.
Useilla Venäjän alueilla metsänvuokrauksen ulkopuolisia alueita hoitavat autonomiset organisaatiot ja valtionyritykset, joista voidaan muodostaa ko. valtiollisia erityislaitoksia. Toimintaan voidaan sisällyttää myös metsäpalojen torjunta, jolloin tehtävät saadaan jakautumaan ympärivuotisiksi ja samaa työvoimaa voidaan käyttää talvisin mm. metsänterveyshakkuisiin. Uusi toimintamalli parantaa myös metsätalouden rahoitusta, koska hakkuissa saatua puunmyyntituloa joudutaan lain mukaan käyttämään metsänhoitotöihin. Lisäksi viranomaistehtävät ovat vapautettu arvonlisäverosta.

Uudistus ei palauta ennen vuotta 2007 toimineita leshozeja sellaisenaan. Uudessa toimintamallissa on poistettu korruptiomahdollisuus, koska erityislaitokset eivät hoida valvontatehtäviä. Lisäksi ne toimivat vain vuokraamattomilla metsäalueilla, kun taas metsänvuokraajat hoitavat metsänhoitotyönsä itsenäisesti. Erityislaitoksia myös valvotaan Venäjän metsätalousviraston taholta.