Venäjän metsänhoitajat päässevät vetämään henkeä, sillä leshoz-uudistus näyttää lykkääntyvän vuodella.

Venäjän talouskehitysministeriö on jättänyt maan hallitukselle luonnokset Venäjän federaation hallintouudistuksesta ja siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta vuosille 2006-2008. Toimenpideohjelman mukaan federatiivisten laitosten uudistus, joita leshozitkin ovat, siirretään toteutettavaksi vuosina 2006-2008. Vuoden 2006 ensimmäinen puolisko mennee analysoidessa federaation ja subjektien toimeenpanoelinten valvonta- ja tarkastusvaltuuksia. Ja vasta analyysin pohjalta voidaan aloittaa tarpeelliset uudelleenorganisoinnit.

Ensivuoden jälkimmäisen puoliskon aikana uudistuksen läpikäyvät ns. pilotti- tai koeorganisaatiot, joihin tämänhetkisen tiedon mukaan kuuluu myös Luonnonvaraministeriö.

Reformin viivästymistä pidetään hyvänä, koska toistaiseksi, kuuden vuoden päästä sen aloittamisesta, ei ole täysin selvillä, mihin uudistuksella pyritään. Tätä nimenomaan aiotaankin selvittää nyt loppuvuoden aikana. Olettamus on, että valvonta- ja tarkastustehtävien uudelleenorganisointi johtaa valtionviranomaisten nykyistä aktiivisempaan toimintaan mm. metsäalalla: jokaisen taloustoimijan touhuja seuraa sekä tarkastaja että valvoja. Muutaman vuoden kuluttua nähtäneen, mihin tämä kaikki johtaa.

Lähde: Lesnaja gazeta nro 79/2005