Yksi Karjalan suurimmista metsänvuokraajista, Segezhan sellu- ja paperitehdas, on lähestynyt alueellista metsätalousvirastoa avoimella kirjeellä, jossa se pyytää virastoa tekemään lopun leshoosien suorittamista laittomista hakkuista yhtiön vuokraamissa metsissä.

Kirjeen mukaan yhtiön metsäosasto on havainnut lokakuussa tehdyissä tarkastuksissa, että sellutehtaan vuokraamissa metsissä on suoritettu leshoosien toimesta hakkuita. Tehdyistä harvennushakkuista ei ole sovittu vuokraajan kanssa ja niiden tarkoituksenmukaisuus on yhtiön mukaan metsänhoidollisesti kyseenalainen.

Hakkuut on yhtiön mukaan tehty poikkeuksetta valitsemalla metsästä parhaat puut, mikä alentaa jäävän puuston tuottavuutta ja vaikeuttaa metsien järkevää käyttöä tulevaisuudessa. Tämän lisäksi yhtiö ei pysty valvomaan metsänhakkuuohjeiden noudattamista tai hakkuiden ympäristövaikutuksia, eikä se myöskään voi vaikuttaa metsänhakkaajien toimintaan, jos se havaitsee lakirikkomuksia tai ympäristölle, metsävarannolle tai tieverkostolle syntyneitä vahinkoja.

Yhtiö ilmoittaa kirjeessä vuokra-alueiltaan hakatun puun olevan laitonta ja näin ollen sellutehdas ei tule ottamaan sitä omaan tuotantoonsa. Se aikoo myös purkaa hankintasopimukset kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, jotka ovat tekemisissä tämän laittomasti hakatun puun kanssa sekä vaatia hakkaajilta korvausta yhtiön ylläpitämän metsätieverkoston käytöstä.

Metsälain mukaan leshooseilla on oikeus suorittaa harvennushakkuita metsissä ainoastaan siinä tapauksessa ettei harvennuksille löydy muuta tekijää.

Luonnonsuojelujärjestö SPOK