Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Leshoosien kehittämisessä ei ole tapahtunut parin vuoden aikana merkittävää kehitystä, koska periaateratkaisuja ei ole tehty. Lähes yksimielisiä ollaan siitä, että leshoosien hallintotehtävät ja liiketoiminta tulisi eriyttää.

Moskovan alueella tehdyn selvityksen mukaan hallintotehtäviin tarvittaisiin vajaa neljäsosa nykyisestä henkilöstöstä vaikka metsätalouden perustoimenpiteiden suunnittelun ja organisoinnin työmenekit ovat varsin korkeita verrattuna skandinaavisiin vastaaviin tunnuksiin. Leshoosien kehittämiseen tarvitaan aikaa ja ilman perusteellisten pilotprojektien antamia tuloksia on vaikea edetä. Kaikki kehittämisen vaihtoehdot johtavat väistämättä henkilöstön tarpeen pienenemiseen.

Leshoosien kehittaminen 211003