Aluehallituksen lehdistöpalvelun mukaan Leningradin alueen tuotantolaitosten sijaintipaikoista vastaava komitea on 12. maaliskuuta 2004 pitämässään kokouksessa käsitellyt entisen Laptevštšinan louhoksen maille ja Podporožen piiriin Važinyn kylään sijoittuvan sahahankkeen sijaintia. Tilaajan, OOO Svir-Timberin, ilmoituksen mukaan laitteet hankitaan Pohjoismaista. Valmiin sahan vuotuinen puunjalostusmäärä on yli 500 000 m³. Investoinnin oletetaan olevan noin 50 milj. euron luokkaa ja rakentamiseen menevän 2,5 vuotta. Sahan takaisinmaksuaika on 5 vuotta. Komitea periaatteessa hyväksyi yrityksen sijaintipaikan.

Samalla komitea jatkoi viime maaliskuussa antamaansa lupaa sijoittaa saha- ja puunjalostuslaitos Podporožen piiriin Važinyn kylään. Tässä luvantilaajana oli OOO Amadeo. Vuoden aikana tilaaja on laatinut investointiselvityksen ja tehtaan tontin valintapöytäkirjan sekä solminut sopimuksen 11 ha tontin vuokraamisesta. Investoinnin kokonaishinta on 8 milj. USD. Tämän sahan rakentaminen toteutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe maksaa arviolta 2,5 milj. USD.

Lähde: Business News Agency