Leningradin alueen metsäteollisuusyritysten työntekijöiden palkat nousivat Leningradin aluehallinnon mukaan 20 % vuonna 2005. Suurinta palkkaa nauttivat sellutehtaiden työntekijät (keskipalkka 13 100 ruplaa). Puunjalostuksessa keskipalkka on 8 100 ruplaa ja puunkorjuussa 7 800 ruplaa. Palkat ylittävät selvästi toimeentulominimin. Leningradin alueella metsäalan työntekijöitä on yli 20 000.

Leningradin alueen luonnonvarojen ja ympäristönsuojelun komitea toteaa erityisesti sellutehtaiden työntekijöiden palkkojen kasvun olleen tehtaiden tuotannon kasvua voimakkaampaa. Komitea käy alueen metsäteollisuuden liiton kanssa neuvotteluja mahdollisuudesta luoda metsäteollisuuden palkanmaksuun valvontajärjestelmä.

Lähde: RBK Sankt-Peterburg