Muutaman vuoden aikana Leningradin alueen puunjalostusmäärät ovat kasvaneet jopa 140 %, tiedottaa Leningradin aluehallinto. Vuonna 2003 jalostettiin 2,5 milj m³ raakapuuta ja vuonna 2005 jo 3,5 milj. m³. Tämän vuoden alkupuoliskon tuotantomäärä on lähes 2 milj. m³, joka on 112,8 % enemmän edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Metsätalousasiantuntijat ennustavatkin, että Leningradin alue nousee pian Venäjän ainoaksi alueeksi, jolla puunjalostusmäärät ovat vähintään puunkorjuumääriä vastaavat.

Viimeisten kolmen vuoden aikana alueen metsäyritykset ovat jatkaneet tuotantonsa kehittämistä ja nykyaikaistamista ja siten lisänneet tuotantokapasiteettiaan. Sahaus- ja jalostuslaitteistoa uusitaan kaikenkokoisissa yrityksissä. Suuryritykset ovat alkaneet lisäksi siirtää puunjalostustuotantoaan Venäjän luoteisosiin, mm. Leningradin alueelle.

Leningradin alueella merkittävä osa kuitupuusta eli noin 2,2 milj. m³ menee alueen sellu- ja paperitehtaille (Svetogorskiin, Sjasskin ja Viipurin sellutehtaalle). Suuret puunjalostuslaitokset (Priozerskin puunjalostustehdas, Priozerskin MDF-levytehdas) käyttävät vuosittain haapaa lähes 400 000 m³. Swedwood Tihvinä jatkaa tuotannon tehostamista ja siitä tulee yksi suurimmista Euroopan huonekalulevyjen valmistajista toisen vaiheen jälkeen. Jokin aika sitten UPM-Kymmene Forest Russia ja Metsäliitto avasivat Podporozhjeen tehtaan. Venäläinen LSR ja itävaltalainen Mayr-Melnhof Holz GmbH rakentavat puunjalostuslaitoksen, jossa jalostetaan vuosittain noin 500 000 m³ tukkipuuta, josta valmistetaan lautoja, liimapuupalkkia, liimalevyä ja liimapuuvalmisteita rakennusteollisuutta varten.

Lähde: Leningradin aluehallinto