Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana investoinnit Leningradin alueen metsäteollisuuteen kasvoivat 1,6-kertaisiksi ja olivat 1,8 miljardia ruplaa (45 milj. €), tiedottaa Leningradin aluehallinto. Tuotannon arvo kasvoi 13 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaksi suurta investointihanketta saadaan valmiiksi ja tuotantokapasiteetti otetaan käyttöön tämän vuoden aikana. International Paperin kemihierrelaitoksen kapasiteetti on 200 000 tonnia ja MM-Efimovskin sahan 338 000 m³ sahatavaraa vuodessa.
Metsäteollisuudessa työskentelee Leningradin alueella 12 245 henkilöä ja keskipalkka on noin 33 000 ruplaa (825 €). Metsäteollisuuden puunkäyttö kasvoi alkuvuonna 22 % ja oli 2,5 milj.m³. Markkinasellua tuotettiin 19 300 t, paperia 239 300 t, kartonkia 230 600 t, sahatavaraa 375 000 m³ ja puulevyjä 71 000 m³. Huonekalujen tuotannon arvo oli 374 miljoonaa ruplaa (9 milj. €).