Leningradin alueen metsäteollisuuden bruttotulos on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana alueen luonnonvarojen käytön komitean puheenjohtaja Dedovin mukaan. Vuonna 1999 bruttotulos oli 7,6 mrd ruplaa ja vuonna 2002 16,1 mrd ruplaa. Kasvu johtuu puunjalostuksen kehittymisestä.

Leningradin alueesta on metsän peittämää n. 70 %, puuston kokonaistilavuus on 860 milj. m3. Hakkuusuunnite on 12,3 milj.m3, josta päätehakkuiden osuus on 9,6 milj.m3. Hakkuiden toteutuma on noin 7,5 milj.m3 vuodessa.

Lähde: IA Rosbalt