Leningradin alueen metsäsuunnitelman luonnos on nähtävänä aluehallinnon www-sivuilla. Metsälain mukaan luonnoksen on oltava julkisesti nähtävissä 30 päivän ajan kommentointia varten.

Venäjänkielinen dokumentti on luettavissa täällä.