Leningradin alueen metsäorganisaatioille järjestettiin tapaaminen, jossa tehtiin yhteenveto vuoden 2004 toiminnasta, tiedottaa Leningradin alueen luonnonvarakomitea.

Vuoden 2004 tulosten mukaan huonoista säistä huolimatta puunkorjuumäärä pysyi entisellä tasolla ollen 8 073 000 m³. Metsänvuokraajat kaatoivat tuosta määrästä vähän yli puolet eli 58 %. Verohyötyä yhdeltä kaadetulta puukuutiolta kertyi 204 ruplaa (9 kk/2004). Kuutiohinta oli 80 ruplaa alhaisempi useille pienille ja keskisuurille yrityksille johtuen niille myönnetyistä verohelpotuksista.

Metsäteollisuussektorin investoinnit 9 kuukauden aikana vuonna 2004 olivat reilut 1 miljardia ruplaa, joista metsänkäyttäjien omien varojen osuus oli yli 700 milj. ruplaa.

Puunjalostusmäärät kasvoivat jonkin verran. Tuotantomäärien rahallinen arvo oli 121,2 % edellisvuoden arvosta. Suurimmat tuottajat löytyvät sellu- ja paperiteollisuudesta: OAO Svetogorsk, OAO Sjaskij jne.

Metsävarojen käyttömaksut pystykauppojen minimitaksojen ylittäviltä osin olivat 56 milj. ruplaa eli alueen budjettiin tilitettiin lähes 7 kertaa enemmän kuin edellisvuonna.

Myös metsäuudistustoimenpiteiden osuus on kasvussa: metsänuudistustöitä tehtiin n. 69 milj. ruplalla. Metsänvuokraajien kulut olivat yli 30 milj. ruplaa.

Yleisesti ottaen alueen metsänvuokraajat toteuttivat vuokrasopimusten ehdot, mutta laiminlyöntejäkin havaittiin. Metsäsektorin keskipalkka oli noin 7800 ruplaa.

Lähde: Leningradin aluehallinnon tiedote