Leningradin alueen hallitus alkaa valvoa Leningradin alueen maatalousmetsiä, joiden hallinta-, käyttö- ja määräysoikeus siirtyi metsälakimuutoksen myötä vuoden alusta Venäjän federaation subjekteille, tiedottaa Leningradin alueen luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitea. Leningradin alueen hallitus vastaa tästedes maatalousmetsien suojelusta, metsänsuojelusta ja metsänuudistamisesta valtion budjettivaroin.

Suhteelliseen hajallaan olevia maatalousmetsiä Leningradin alueella on 897 100 ha. Läheskään kaikissa hallintopiireissä ei ole maatalousmetsiä aikaisemmin hallinnutta maatalousmetsäleshozia. Tilanteen huomioiden luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitea on julkaissut hallituksen määräyksen perustaa erityinen komissio hoitamaan aikaisemmin maatalousmetsäorganisaatioiden hallussa olleiden metsien siirtoa Leningradin alueen operatiiviseen hallintaan.

Komission työn tulosten perusteella laaditaan metsien luovutus- ja vastaanottopöytäkirjat, minkä jälkeen maatalousmetsien hallintorakennetta voidaan uudistaa ja perustaa jokaiseen piiriin yksittäisiä metsätalousyrityksiä.

Lähde: Leningradin alueen aluehallinto