Leningradin alueen hallitus suunnittelee tienkäyttömaksua yli 12 tonnin ajoneuvoille alueellisille ja kunnallisille teille. Periaate on sama kuin juuri käyttöön otetulla Federaatiotason tiemaksulla. Leningradin alueen asukkaat ovat tehneet valituksia teiden kunnosta mm. hakkuualueiden läheisyydessä. Suunnitelulla ylipainomaksulla olisi mahdollista kerätä teiden ylläpitoon kolme miljardia ruplaa (n. 50 milj.€) eli kolmannes vuoden 2015 tierahastosta.

Lähde: Leningradin aluehallinto

Aikaisemmin aiheesta: 17.11.2015 Raskaiden kuljetusten lisämaksua peritään alennettuna