Leningradin alueen kuvernööri on allekirjoittanut aiepöytäkirjan Svetogorskin sellu- ja paperitehtaan tuotannon kehittämisestä yli 200 milj. dollarilla. Pöytäkirja käsitellään lähiaikoina osakkeenomistaja International Paperin johtokunnassa ja jos suunnitelma hyväksytään, projekti aloitetaan tänä vuonna.

Suunnitelma sisältää tuotannon laajentamisen lisäämällä lehtipuun ja erityisesti haavan käyttöä sellunteossa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy uuden sahan rakentaminen, tehtaan päästöjen pienentäminen sekä oman energiantuotannon kehittäminen.

Lähde: Prime-tass