Venäjän hallitus on 10.4.2007 julkaissut asetuksen nro 215 ”Muutoksista Venäjän federaation tullitariffeihin ja hallituksen 23.12.2006 tekemään asetukseen nro 795 havu- ja lehtisahatavarasta (koivu- ja haapasahatavarasta)”.

Hallituksen lehdistöpalvelun mukaan asetus muuttaa pituussuunnassa sahatun koivu- ja haapasahatavaran (TN VED 4407 99 980 1) tullinimikkeistössä erilliseksi ryhmäkseen, jolle ei tule lainkaan vientitullia. Nyt vientitulli on 10 %, mutta vähintään 5 euroa kuutiometriltä.

Vientitulli poistetaan myös profiloiduksi listoiksi ja vuorilaudoiksi tehdyltä havusahatavaralta (TN VED 4409 10 180 0), josta on samoin peritty 10 % tulli, mutta vähintään 5 euroa kuutiometriltä.

Asetus tulee voimaan 2 kuukauden kuluttua virallisesta julkaisupäivästä.

Lähteet: www.bumprom.ru ja www.government.ru