Venäjän hallitus on antanut päätöksen (N 721, 30.10.2007), jolla asetetaan vientitulli nollaksi ratapölkyille, lastulevylle, sellulle ja erikseen määritellyille paperi- ja kartonkilaaduille (erittely tavaranimikkeittäin löytyy alkuperäisestä lähteestä). Määräys astuu voimaan 1.1.2008.

Lähde: Venäjän hallituksen tiedote