Venäjälle tehtiin vuoden 2010 tammi-syyskuussa 47,5 miljardin USD:n edestä ulkomaisia investointeja, tiedottaa valtion tilastokomitea Rosstat. Investointien kokonaismäärä on 13 % pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2009. Metsäteollisuuden osalta investointiaktiivisuus laski huomattavasti keskimääräistä enemmän. Alan ulkomaisten investointien kokonaismäärä vuoden 2010 tammi-syyskuussa oli 37 % alhaisempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuosi sitten.

Mekaaniseen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden ulkomaiset investoinnit jäivät tammi-syyskuussa 236 miljoonaan dollariin, eli hieman yli puoleen viime vuoden vastaavan ajanjakson investointisummasta. Sellu- ja paperiteollisuuden tilanne on parempi. Ulkomaisia investointeja tehtiin alalle tammi-syyskuussa 718 dollarin edestä, mikä on 32 % vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla.

Mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden ulkomaisista investoinneista 23 % tuli Suomesta. Sellu- ja paperiteollisuuden osalta merkittävimmät sijoittajamaat tammi-syyskuussa 2010 olivat Saksa (40 % alan ulkomaisista investoinneista) ja Iso-Britannia (22 %).

Lähde: Rosstat