Venäjän presidentti Dmitri Medvedev on allekirjoittanut lain, jolla tehdään muutoksia metsälakiin ja sen voimaantulolakiin.

Metsälailla säännellään metsän käyttöä ja vuokraamista. Muutoslailla määrätään, että metsän vuokraajat ja muut metsäpalstaoikeuksien haltijat eivät saa estää kansalaisten pääsyä metsään eivätkä ruoaksi käytettävien ja puuvaroihin kuulumattomien tarvikkeiden keruuta.

Vuokralle voidaan antaa myös sellaisia palstoja, joilla kulkee sähkölinjoja, telekommunikaatiolinjoja ja muita vastaavia. Metsänvuokra-aikoja täsmennetään mm. siten, että palstoja on lupa vuokrata alle yhdeksi vuodeksi geologisia tutkimuksia varten. Metsähuutokaupan lähtöhinnaksi määrätään lähtövuokra tai korjattavan puun lähtöhinta.

Suojametsien (mm. kutupaikkojen suojavyöhykkeiden) koostumusta määritellään tavaksi tulleen ratkaisumenettelyn mukaan. Rajoitukset reservimetsien käyttämisestä poistetaan geologisten tutkimusten ja muiden puunkorjuuseen liittymättömien tavoitteiden osalta, kun tekijöinä ovat yritykset ja ammatinharjoittajat. Puistometsien suojelemiseksi suojeltavat alueet saa aidata.

Metsävarannon alueelle kansalaiset eivät saa sijoittaa ei-kaupallisia puutarha-, kasvitarha- eikä mökkiyhdyskuntia eivätkä harjoittaa muutakaan toimintaa, joka edellyttää metsänkäyttöohjeiden vastaista rakentamista.

Lisäksi Dmitri Medvedev on allekirjoittanut kaksi lakia, joilla muutetaan Venäjän rikoslain pykälää 260 ja hallinnollisista lainrikkomuksista annetun koodeksien pykälää 8.28. Rikoslain muutoksella kovennetaan laittomista hakkuista koituvaa rikosvastuuta korottamalla sakkojen määrää ja vankeusrangaistuksen pituutta. Hallinnollisia lainrikkomuksia määrittelevän koodeksin muutoksella korotetaan hallinnollisia sakkoja, joilla rangaistaan laittomiin hakkuisiin, metsien vahingoittamiseen tai puiden, pensaiden ja liaanien keräämiseen omin luvin syyllistyneitä.

Lähde: Venäjän presidentin www-sivut, tiedote 1, tiedote 2