Oikeudenmukainen Venäjä (Spravedlivaja Rossija) -puolueen duumanjäsenet ovat jättäneet lakiehdotuksen puunviennin kieltämisestä vuoteen 2035 saakka. Rajoitus koskisi raakapuuta, polttopuuta, pihkaa sekä teknistä haketta, joiden korjuu/tuotanto olisi sallittua vain kotimaiseen käyttöön rajoituksen aikana.

Vientirajoituksen tarkoituksena olisi myötävaikuttaa Venäjän metsätalouden ”systeemisten” ongelmien ratkaisuun. Tällä hetkellä metsäsektorin merkitys kansantaloudelle on hyvin pieni. Ulkomaille viedään miljoonia kuutiometrejä raakapuuta, joka tuodaan takaisin jalostettuina puutuotteina. Puun vientirajoitus tukee oman puunjalostuksen kehittämistä, joka on puolueen edustajien mielestä välttämätöntä. Lisäksi on saatava poistettua metsäalalla vallitsevat laittomuudet.

Lakiehdotus Duuman tietokannassa: http://sozd.duma.gov.ru/bill/655421-7

Lähde: Oikeudenmukainen Venäjä

 

Aikaisemmin aiheesta: 15.02.2019 Keskustelua Venäjän laittomista hakkuista ja puunviennin rajoittamisesta