Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriö on laatinut esityksen yleiseksi laiksi konsessiosopimuksista. Konsessioihin perustuvaa metsän käyttöä käsiteltiin 5.-6.6. Puškinossa luonnonvaraministeriön ja Maailmanpankin järjestämässä seminaarissa.

Näyttää siltä, että yleisestä konsessiosopimuslaista on tulossa metsämaksulain ohella toinen tärkeä metsälain tarkistusta täydentävä elementti. Metsälain tarkistuksen käsittely viivästynee ja vaarana on, että metsänkäyttöä ohjaavista säädöksistä voi tulla monimutkainen kokonaisuus.

Konsessiolaki 090603