Karjalan tasavallan syyttäjänviraston analyysin mukaan metsäsektorilla tapahtuneet rikokset lisääntyivät vuonna 2007. Edellisvuonna rekisteröitiin 528 rikosta, kun vuonna 2007 niiden määrä oli 1 113. Lisäksi todettujen rikosten määrä kasvoi siten, että anastustapaukset tai kavallukset lisääntyivät 7 tapauksesta 373 tapaukseen ja asiapaperiväärennökset 2 tapauksesta 315 tapaukseen. Laittomien hakkuiden tapausmäärä kasvoi 128:sta 156:een. Vahinkoa kirjatuista rikoksista koitui yli 130 milj. ruplan verran.

Oikeudessa käsitellään 271 rikosta, joissa 64 henkilöä on mukana laittomia hakkuita koskevassa 62 rikoksessa.

Lähde: Karjalan tasavallan syyttäjänvirasto