Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Laittomien hakkuiden torjunta on noussut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi metsäviraston toiminnassa. Puun laittomuuden määritelmä on kuitenkin vielä avoin.

Metsävirasto on ottanut käyttöön satelliitti- ja lentokuviin perustuvan hakkuiden valvontajärjestelmän, jonka avulla on paljastettu jo yli 0,5 miljoonaa m3 laittomasti hakattua puuta sekä väärinkäytöksiä metsähallinnossa.

Suunnitteilla on myös metsäkuljetusten kontrollijärjestelmä ja puunjalostusyritysten seurantajärjestelmä. Näiden käyttöönottoon liittyy myös puun merkinnän, sähköisen puupörssin ja puutavaran liikkeiden seurannan kehittäminen.

Yhdessä hakkuulupatietokannan kanssa edellä mainitut johtaisivat metsäviraston tavoitteena olevan ”yhtenäisen metsävarojen kirjaus- ja valvontajärjestelmän” käyttöönottoon.

Kansainvälisellä tasolla Venäjä on sitoutunut ENA FLEG prosessiin, jossa sillä on kansallisen tavoitteena viennin vaikeuttaminen.

Venäjän toimet laittomien hakkuiden konkreettisessa torjunnassa näyttävät vilpittömiltä ja ovat jo nykyiselläänkin osoittaneet tehonsa.

Lue muistio