Venäjän metsäviraston kehittämän satelliittivalvontajärjestelmän avulla on mahdollista seurata leimikoiden laitonta hakkuuta, kerrotaan Luonnonvaraministeriön tiedotteessa. Satelliittikuvaus määrittelee ensisijaiset tarkemmat ilmakuvausalueet. Lentokoneesta käsin otetut kuvat ovat myönnettyjen hakkuulupien tarkastuksen jälkeen virallinen dokumentti, jonka perusteella rikkojaa vastaan voidaan esittää vaade oikeusteitse.

Venäjälle on perustettu Moskovaan, Pietariin, Nizhny-Novgorodiin, Krasnojarskiin ja Vladivostokiin kaikkiaan 5 valvontapistettä, joista käsin ilmakuvauksia voidaan tehdä koska tahansa. Tänä vuonna valvonta-alue käsitti jo 5 milj. ha eli 6 % kokonaispinta-alasta, 2005 ala kasvaa 40 miljoonaan ha (47 %) ja 2006 se kattaa Venäjän kaikki tehometsätalouden alueet (85 milj. ha), joilla toimii yli 30 000 puunkorjuuyritystä.

Satelliittivalvonta tuo huomattavan taloudellisen edun. Vuonna 2004 uudella tavalla todettiin rikkeitä kuusi kertaa enemmän kuin tavallisella maasta käsin hoidetulla valvonnalla. Sakkoja perittiin 9 kertaa enemmän, kaikkiaan 198 milj. ruplaa.

Luonnonvaraministeri Trutnev on kertonut arvostavansa uutta valvontajärjestelmää. Hän on antanut metsävirastolle tehtäväksi valmistella hallitukselle ehdotuksen laittomien hakkuiden sakotusjärjestelmän koventamisesta. Rikkeisiin syyllistyneen on korvattava valtiolle sekä puun kantohinta että varastetun puun markkinahinta.

Venäjällä ollaan kehittelemässä valvontajärjestelmiä myös puukuljetusten ja puunjalostuksen kontrollointiin. Niihin liitetään niin kaadetun puun merkkaus, valmiiden tuotteiden sähköinen pörssi kuin virastojen välinen koordinointijärjestelmä puutavaran liikkumisesta.

Tällä hetkellä laittomista hakkuista koituvat budjettitappiot kaikilla tasoilla ovat yli viisi miljardia ruplaa vuodessa. Lisäksi metsien ekologinen tila huononee 0,5 milj. ha alueella vuosittain, puunkorjuuinvestoinnit lähenevät nollatasoa, mikä lisää metsäisten seutujen työttömyyttä.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu